บทสัมภาษณ์

interview

บทสัมภาษณ์: ประเทศไทยเมืองหลวงแห่งสปาของโลก เป็นสถานที่พักผ่อนในวันหยุดแบบองค์รวมพร้อมขุมทรัพย์แห่งประสบการณ์การการพักผ่อนและสุขภาพ

แต่ละแบบได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างความสมดุลภายในและความกลมกลืน และความรู้สึกเชื่อมโยงภายในที่ดียิ่งขึ้น หัวใจสำคัญของการรักษาแบบแผนไทย คือการนวดแผนไทย แทนที่จะถูกมองว่าเป็นการทำสปาเพื่อความผ่อนคลาย คนไทยถือว่าการนวดแบบพื้นเมือง เป็นการบำบัดที่จำเป็นในการส่งเสริมสุขภาพที่ดี แนวทางปฏิบัติในการผ่อนคลายตนเองแบบครบวงจร ซึ่งสอดคล้องกับหลักการแพทย์แผนไทยและถือเป็นแนวทางและการบำบัดรักษา มากกว่าถูกมองว่าเป็นการทำสปา

บทสัมภาษณ์